Plan de Sinalización dos Recursos Turísticos do Concello de Xove

Este Plan de Sinalización dos Recursos Turísticos do Concello de Xove, subvencionado pola Axencia de Turismo de Galicia en convenio de colaboración co Concello de Xove, para completar e mellorar a información aos recursos turísticos seguintes:

 
-Mirador Monte Castelo
-Cantís de Morás (Cantís de papel)
-Fervenza de Guilán
-Mirador Punta Merixe, dentro da Senda Costeira de Xove. 
-Faro Punta Roncadoira
 
O orzamento foi de 11.660,41€, subvencionado nunha porcentaxe de 65% (7.579,27€) pola Axencia de Turismo de Galicia.