PADEL & BOLOS SUMOAS

pista-padel-descubierta-libre-190308193706

De seguido figuran tanto as instruccións como as solicitudes para facer uso das instalacións deportivas de Padel así como a utilización da bolera de Sumoas cos requerimentos necesarios da crise sanitaria  COVID-19.