Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Turismo Xove
Administración Local
Deporte
Urbanismo
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

Departamento de Medio Ambiente

Notas Informativas
MA_1
MA_2
MA_3
MA_4
MA_5
MA_6
MA_7
MA_8

Notas Informativas

 circular 1

 

MA_1

 

MA_2

 

MA_3

 

MA_4

 

 

MA_5

 

 

MA_6

 

 

MA_7

 

 

MA_8

 

 

   

Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo