Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Administración Local
Urbanismo
Deporte
Turismo Xove
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

depart tecnico

Departamento de Urbanismo e Obras

As licencias de obras, de Actividades e todo odo o relacionado co Plan Xeral de Ordenación Municipal, é tarefa deste departamento. 

#
Plan Xeral PXOM 2022
Modificación PXOM 2019

#

O departamento de urbanismo encárgase da tramitación administrativa da actividade urbanística, en concreto:

   • Solicitude e tramitación de licencias de obras maiores e licenzas de obras menores (comunicación previa)
   • Tramitación de expedientes de apertura de establecementos e actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas.
   • Solicitud de Inicio de Actividad Comercial (comunicación Previa)
   • Solicitud de Cambio de Titularidad de Actividad Comercial (Comunicación Previa)
   • Solicitude e tramitación de prórrogas de licencias de obras.
   • Colaboración na tramitación de plans urbanísticos.
   • Licencia Obras non Residenciales (Galpóns, Garaxes, Almacenes e outros. Recheo e movemento de Terras, Segregacións e Agrupacións de parcelas)
   • Acta de Replanteo e inicio de obra
   • Licenza de Apertura de Actividades Inocuas
   • Solicitude de Instalacións Provisionaispic
   • Solicitude de Calificación Urbanística
   • Licenza de primeira ocupación (primeira utilización)
   • Certificación de Antiguedade Vivenda
   • Solicitude de Autorización para Ocupación de Vía Pública.

 

 


Arquitecto Técnico Municipal .-

FÁTIMA LÓPEZ (ATM)   

     e- mail:  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

 

 

Plan Xeral PXOM 2022

 

INVENTARIO MUNICIPAL DE BENS E PXOM

  O Concello de Xove lanza o “XEOPORTAL DE DATOS”, dispoñible online e que ofrece un servizo de VISUALIZACIÓN E CONSULTA URBANÍSTICA POR PARCELA CATASTRAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN (PXOM) APROBADO e tamén ofrece a CONSULTA DOS BENS INVENTARIADOS NO INVENTARIO DE BENS E DEREITOS MUNICIPAIS. 

Esta ferramenta, basada en tecnoloxía de GIS, facilita o acceso á información dos bens de propiedade municipal inventariado e a consulta urbanística mediante a busca por referencia catastral ou dirección, ofrecendo a versatilidade de poder realizar as consultas dende calquer dispositivo e a activación da geolocalización en dispositivos móviles con GPS      e consultar así dende calquer punto do territorio a planificación urbanística.

   O “XEOPORTAL DE DATOS” é, en definitiva, un paso máis para favorecer a visibilidade e a transparencia da información municipal da información municipal a todos os veciños e persoas interesadas.

   Polo momento, este tipo de tecnoloxía a teñen instalada os Concellos de Vigo, A Coruña e Santiago, sendo o Concello de Xove o 4º, e primeiro na Provincia de Lugo, que dispón desta importante ferramenta, que vai ser utilísima para todos os nosos veciños e para todas aquelas persoas que estén interesadas no noso Concello.

   Para rematar, decir que a instalación desta tecnoloxía correu a cargo da Empresa Procat Ingeniería y Medioambiente.

VISOR PXOM

 

NOTA IMPORTANTE: CANDO SE BUSCA POLA REFERENCIA CATASTRAL HAY QUE POÑER SOLO OS PRIMEROS      14 DÍXITOS        DA REF. CATASTRAL E BORRAR OS ÚLTIMOS

ENLACE PARA CONSULTAR. https://arcg.is/0zuOmK

 

Modificación PXOM 2019

 

modifpxom

 

MODIFICACION PXOM

 

 

Novo-->XeoPortal
Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo