Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Turismo Xove
Administración Local
Deporte
Urbanismo
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

depart tecnico

Departamento de Urbanismo e Obras

As licencias de obras, de Actividades e todo odo o relacionado co Plan Xeral de Ordenación Municipal, é tarefa deste departamento. 

#
Plan Xeral (PXOM)
Modificación PXOM 2019

#

O departamento de urbanismo encárgase da tramitación administrativa da actividade urbanística, en concreto:

   • Solicitude e tramitación de licencias de obras maiores e licenzas de obras menores (comunicación previa)
   • Tramitación de expedientes de apertura de establecementos e actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas.
   • Solicitud de Inicio de Actividad Comercial (comunicación Previa)
   • Solicitud de Cambio de Titularidad de Actividad Comercial (Comunicación Previa)
   • Solicitude e tramitación de prórrogas de licencias de obras.
   • Colaboración na tramitación de plans urbanísticos.
   • Licencia Obras non Residenciales (Galpóns, Garaxes, Almacenes e outros. Recheo e movemento de Terras, Segregacións e Agrupacións de parcelas)
   • Acta de Replanteo e inicio de obra
   • Licenza de Apertura de Actividades Inocuas
   • Solicitude de Instalacións Provisionaispic
   • Solicitude de Calificación Urbanística
   • Licenza de primeira ocupación (primeira utilización)
   • Certificación de Antiguedade Vivenda
   • Solicitude de Autorización para Ocupación de Vía Pública.

 

 


Arquitecto Técnico Municipal .- Benigno González Mon              mail:  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

 

Plan Xeral (PXOM)

 
IMPORTANTE: Na web da Xunta de Galicia pódese consultar o Plan Xeral de tódolos concellos de Galicia, solo habería que seleccionar o Concello de Xove e activar o de ver as parcelas do catastro para así poder situar exactamente cada zona

 

 
 
APROBACIÓN DEFINITIVA
 1. txt  FORMATO ZIP ---------->PLAN XERAL .REPARADO.
 2.  NORMATIVA APLICABLE 
 3. BIC (BENS INTERES CULTURAL)

 

 
CASCO URBANO DO CONCELLO DE XOVE
tipos de solo no núcleo urbano:
coloresXoveUrbano2
 • O-1 * barrio orixinario. páxina 156 da normativa
 • O-2 *edif. residenc. entre medianas: páx.159 
 • O-3 *edif. residenc. bloque exento. páxina 162
 • O-4 *edif. residenc. vivenda unifamiliar. pax. 163
 • O-5 *Uso industrial (alumina). pax 166
 • O-6 *Espazos libres e zonas verdes: pax 171
 • O-7 * Equipamentos. pax 171
 • O-8 *Edif. catalogados: pax 171

 

 
clasificación do solo urbano do concello:

 

  NUCLEOS RURALES
  solonucleorural

   * NUCLEO TRADICIONAL a parcela mínima edificable non será inferior ós 600 m2, salvo casos excepcionales.

  * ZONA DE EXPANSIÓN, a parcela mínima edificable no será inferior ós 800 m2

   

  Consultas sobre o plan xeral dirixidas ó Arquitecto Técnico Municipal Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

  Modificación PXOM 2019

   modifpxom

   

  MODIFICACION PXOM

   

   

  Piscina Municipal
  Información Xuvenil
  Escola Infantil
  Medio Ambiente
  Consumo
  Escola de Música
  Bolos
  Punto Limpo